Helhetlig helse

Vi mennesker består av så mye mer enn det vi tror vi gjør.

Vi har kunnskap og en indre visdom om oss selv som kan hjelpe oss når vi trenger det. Men noen ganger kan det føles som vi står fast og vi finner ikke svarene. Gjennom samtale og energibehandlinger med en helhetlig grunntanke om kropp, sinn, følelser og sjel - ønsker jeg å bidra til at du kan bli mer kjent med deg selv og dine iboende ressurser og muligheter.

Kan vi gjøre noe for å bedre egen helse...? Ja, tenker jeg. Jeg har selv erfart at gjennom å søke innover fant jeg svar og ressurser som styrket og bedret min helse. Jeg brenner derfor nå for å kunne være en støttespiller for andre som ønsker å finne troen på egne muligheter. For ved å bli mer kjent med seg selv og hvordan kroppen fungerer, finne egne ressurser og indre visdom - er det mulig å påvirke og bedre egen helse. 

Husk - Som et plantefrø er skapt for å vokse, er vi mennesker også det. I et frø ligger alle potensialer til å bli en plante, blomst eller et tre. I deg ligger det alt som skal til for å bli akkurat deg!

Du er din mulighet ❤️

Del denne siden