Rammer for samtale og energibalanserende behandling

Behandlingen er en kombinasjon av samtale og ulike energibalanserende behandlinger tilpasset den enkelte. Energibehandlinger kan brukes som støttebehandlinger til tradisjonelle behandlinger. Søk medisinsk hjelp om nødvendig. Samtalen bygger på og har elementer fra samtalecoaching som er basert på den psykologiske retningen Psykosyntese.

Samtalecoaching med bakgrunn i psykosyntese innebærer å bevisstgjøre det som skjer når vi mennesker havner i ulike kriser eller ønsker forandring i livet vårt. En psykosyntesecoach ser hele mennesket og har hensikt og mening i fokus. Samtalecoaching er ikke rådgivning eller terapi.

Psykosyntesens verktøy kan være, i tillegg til samtale - mentale bilder, kreativ tegning, guidede reiser og kroppslige øvelser. Gjennom dette kan det som har satt seg fast eller det som hindrer utvikling bli synliggjort og forvandles til mulighet og vekst.

Både i samtalen og i de ulike energibalanserende behandlingene legges det vekt på å bli bevisst seg selv og sine ulike og unike sider, bli bevisst egen indre visdom, vilje og verdier, se det som tjener/begrenser i livet – tilfører/krever energi, finne mening og balanse, ta ansvar for egen helse, bistå kroppens evne til å hjelpe seg selv, få kontakt med egen styrke, drivkraft og kreativitet, skape et ekte selvbilde, styrke selvfølelse, bevisstgjøre hensikt og mål, bygge selvtillit til å realisere drømmer, bli styrket i egen evne til å håndtere problemer/utfordringer - og med dette skape et liv i samsvar med den man er og ta valg etter eget hjerte!

Behandlingstiden er 60-90 minutter. Annet avtales på forhånd. Priser er oppført på nettsiden eller informeres om ved møte. Betaling skjer etter hver behandlingstime – Vipps eller kontant.

Behandlingen er ikke journalpliktig, men for å kunne gi best mulig oppfølging av den enkelte klient føres en enkel oversikt over hvilke behandlinger som er gitt, med kort forklaring og tilbakemeldinger. Dette oppbevares kun for innsyn av behandleren selv.

Endring av timen må skje senest 24 timer innen avtalt tid, ellers belastes full pris. Ved forsinkelse som skyldes klienten erstattes ikke tapt tid. Hvis behandleren er forsinket får klienten ny tid .

All samtale og behandling skjer under taushetsplikt. Som diplomert Samtalecoach i psykosyntese er behandleren underlagt HumaNovas etiske retningslinjer. Les om disse på: http://www.psykosyntese.net/etiske-retningslinjer/

En endring krever som regel tid og det er derfor anbefalt flere behandlingstimer med et intervall som er tilpasset den enkelte.

Ser fram til et godt samarbeid! Velkommen!

Del denne siden